විලාසිතා ලොව දිග්විජය කරමින් රෙදිපිළි සැල් ලොව නමක් රැන්දු “ප්‍රසාද් ටෙක්ස්ටයිල්” මාතර ශාඛාව සුබ මොහොතින් විවෘත කිරිමේ අවස්ථාවට සහභාගි වු අතර මේම අවස්ථාවට මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාංචන විජේසේකර මැතිතුමන්ද සහභාගි විය.