ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රකට ගායක කණ්ඩායමක් වන භාතිය සහ සංතුශ් විසින් අප රටේ ප්‍රථම වරට පවත්වන ලද
“Drive in Concert ” ප්‍රසංගයේ ප්‍රවේශපත් අලෙවියෙන් ලද මුදල් එකතුව භාතිය සංතුෂ් මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් අද (08) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මා වෙත භාර දෙනු ලැබිණ.


ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත රසික ජනයාට නවමු අත්දැකීමක් වන මෙම ප්‍රසංග ඉතා සාර්ථක ලෙස නිම කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව ඔවුන්ට මාගේ සුභපැතුම් එක්කරමි.

ජනාධිපතිවරයා එම ප්‍රසංගය පිලිබඳ තැබු සටහන.