කරච්චි ගුවන්තොටුපල වෙත ගොඩබස්වමින් සිටි මගීන් 100 දෙනෙකු රැගත් පාකිස්ථාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවයට අයත්, ගුවන් යානයක් ගුවන්තොටුපල අසලදී අනතුරට පත්වෙයි