හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ඊයේ තම කෙස් පිළිකා රෝගින් වෙත පරිත්‍යාග කර ඇත. එම සත් ක්‍රියාව විවිධ පාර්ශ්වය විවිධ අර්ථකථන ලබාදිම සමාජ මාධ්‍ය තුල දකින්න විය.

ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන කණ්ඩායමේ නාමල් රාජපක්ෂ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා ඒ පිලිබඳ නිල Facebook පිටුවේ මෙසේ සටහනක් තබා ඇත.

=====
දේශපාලන කදවුර කුමක් වුවද සමාජයට අර්ථවත් දෙයක් කිරීම අගය කිරීමේ දේශපාලනය මා විශ්වාස කරමි. තරුණ හිටපු මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස සමාජයේ තියුණු ගැටලුවක් ගැන Hirunika Premachandra ඔබ පෑ මනුෂ්‍යත්වය අගය කරමි. ඒ හරහා ඔබ මතු කරන සමාජ ප්‍රශ්නයට අප රටක් විදිහට මානුෂවාදීව පිළිතුරු සෙවීමට කාලය උදාවී තිබෙනවා.

වැඩ කරමු / රට හදමු /වෙනස අපි වෙමු 🇱🇰 nr.lk
=====