පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කළ සීමාවට වඩා ආණ්ඩුව රුපියල් බිලියන 120ක් වැඩිපුර ණය මුදලක් ලබා ගෙන ඇති බවට සමගි ජන බලවේගයේ කලුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අජිත් පී. පෙරේරා මහතා චෝදනා කරයි.

ඒ පිළිබද ආණ්ඩු පාර්ශ්වය පෙන්වා දෙන්නේ, මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළ පසුබිමක ව්‍යවස්ථානුකූලවම ජනාධිපතිවරයාට ඒ සඳහා බලය හිමිවන බවයි.

කෙමෙන් කෙමෙන් පාර්ලිමේන්තු අර්බුදය නිර්මාණය වෙමින් පවතින අතර මහා මැතිවරණය පිළිබද තීරණය තවමත ජුනි මාසයේ 20 වන දින වෙනසක් කර නොමැත. එහි සම්පුර්ණ බලතල මැතිවරණ කොමිසම සතුය. සෞඛ්‍ය අංශ වල නිර්දේශ මත එම දිනය තීරණය වන බව ද සදහන් වේ.