ජනාධිපතිතුමනි, අගමැතිතුමනි,

අපගේ මව් බිම කෘෂිකාර්මික රටක් බව සත්‍යයකි.වර්ග සැතපුම් 65600ක් වු මෙම භූමියේ ඉඩම් හිමි කරුවන් මේ මගේ වත්ත කියමින් වට කරගෙන සිටී.එම භූමියේ සාම්ප්‍රදායික වගාවක් තිබිනද ඒ අතර යටි වගාවක් කිරීමට හැකිය.එසේ සිදුවී ඇත්නම් ඒ සුළු වශයෙනි.යම් ඉඩමක යටි වගාවක් කිරීමට හිමිකරුහට හැකියාව නොමැති නම් හැකි අයකුට වගාවක් කිරීම සදහා තාවකාලිකව එම බිම ලබා දී එම කටයුත්ත කිරීමට සැලසුමක් රජයේ මැදිහත් වීමෙන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක කල හැක.

මෙම යෝජනාව කරන මා තෙල්දෙණිය, ගොඩමුන්න ග්‍රාමයේ පිහිටි නිල්ගල වත්තේ හිමිකරු වශයෙන් පසුගිය දිනක එම ග්‍රාමයේ පවුල් අටක් වෙනුවෙන් යටි වගාවන් කිරීම සදහා කිසිම ප්‍රතිලාභයකින් තොරව මැද දුම්බර ප්‍රදේශීය ලේකම් මංගල වික්‍රමආච්චි මහතා දැනුවත් කර, ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කල අතර එක් තරුණයෙකු හට අක්කර 1 1/4 (පර්චස් 200ක්) ලබා දුනිමි.

අනෙක් අයටද ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණය ලබා දුන් අතර එම අවස්ථාවේ මාගේ ප්‍රකාශයක් වුයේ අර්තාපල් ඇතුළු උඩරට සියලු බෝගයන් වැවෙන මෙම ග්‍රාමයට එළවළු විකිණීමට ලොරි හා වැන් රථ පැමිණි දුටු මා හට දැනෙන්නේ ලැජ්ජාවක් ද දුකක් ද කියා නොතේරෙන බවයි. බෞද්ධ දර්ශනට අනුව කටයුතු කරන මාගේ දැනුමට අනුව මෙම භූමිය මා හට පමණක් නොව සියලු සත්වයන් හට අයිති බවද ප්‍රකාශ කලෙමි.මෙම ඉඩම් ලබාදීමෙන් මා සතුටු වන්නේ ඔබට සහ අපේ රටේ අයට පමණක් නොව මෙම නිශ්පාදන පිට රටකට අපනයනය කිරීමට හැකි වුවහොත් බවයි. ජනාධිපතිතුමනි, අගමැතිතුමනි, මේ සටහන් වන්නේ දේශීය වශයෙන් අප රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට හැකි තවත් එක් සංකල්පයකි. මේ ඔබ තුමන්ලාගේ අවදානයටයි.

මිට විශ්ව කොඩිකාර