ඩොලරයේ හා යෙන්වල වටිනාකම ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙරටට ගෙන්වන රු. ලක්ෂ 35ට අඩු මෝටර් රථවල මිල ගණන් පවා මේ වන විට එම සීමාව ඉක්මවා ය හැකි බවත්, මෝටර් රථයක සමස්ත මිල 15%කින් පමණ වැඩිවිය හැකි බව ආරංචි මාර්ග ප්‍රකශ කරයි. ඒ අනුව පහත සඳහන් වාහනවල නව මිල ගණන් පහත ආකාරයට විය හැක.

මේ සදහා ප්‍රධාන හේතුව ලෙස සදහන් වන්නේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සහ ජපන් යෙන් වලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය සීඝ්‍රයෙන් අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් මෙරටට ආනයනය කරන ලද මෝටර් රථවල මිල ගණන් 10 % – 15% කින් පමණ මිල ඉහළ ගොස් තිබේ.

Suzuki Every Van රු. ලක්ෂ 32ත් 35ත් අතර

Toyota Vitz රු. ලක්ෂ 45ත් 50ත් අතර

Toyota Passo රු. ලක්ෂ 38ත් 42ත් අතර

Toyota Premio රු. ලක්ෂ 90ත් 95 ත් අතර

Toyota Axio රු. ලක්ෂ 75 ත් 78ත් අතර

Toyota Raiz රු. ලක්ෂ 70ත් 75ත් අතර

Toyota C-HR රු. ලක්ෂ 80ත් 85ත් අතර

Honda CR-V රු. ලක්ෂ 120ත් 125ත් අතර

Toyota Double Cab රු. ලක්ෂ 120ත් 125ත් අතර