මේ සෙබළුන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය නැති කරන්න එපා, එයාල වැඩ කරන්නේ එයාලගේ පවුල් හෝ ගෙදරට නෙවේ. සමස්ත රටටම. අපිට රටේ මිනිස්සු එක්ක තරහ වෙන්න බැහැ, අපි රට රැකීමට බැදිලා ඉන්නවා.

නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනල් කමාන්ඩර් ඉසුරු සුරියබණ්ඩාර මහතා ඊයේ (27) හිරු සලකුණ හිදී දැක්වූ අදහස්.

#Respect

එහි පුර්ණ අයිතිය හිරු TV සතුය.

නාවික සෙබළුන්වැට කොරෝනා හැදුනේ කොහොමද?

නාවික සෙබළුන්වැට කොරෝනා හැදුනේ කොහොමද?මේ සෙබළුන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය නැති කරන්න එපා, එයාල වැඩ කරන්නේ එයාලගේ පවුල් හෝ ගෙදරට නෙවේ… සමස්ත රටටම…අපිට රටේ මිනිස්සු එක්ක තරහ වෙන්න බැහැ, අපි රට රැකීමට බැදිලා ඉන්නවා…#Respect (Copyright HiruTv)

Posted by රට රකින ජාතිය on Tuesday, April 28, 2020

(Copyright HiruTv)